Przeskocz do treści

Seminaria prawne

Wiele osób potrzebuje wsparcia w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, rozwiązywania spraw codziennych, czy porad na temat prawa konsumenckiego. Pomagamy w pisaniu pism, udzielamy informacji, jak również pośredniczymy w kontakcie z wyspecjalizowanymi Kancelariami prawnymi.

Doświadczenie w biznesie oraz pracy samorządowej pozwala na wspieranie osób w zakresie załatwiania spraw w urzędach administracji publicznej

- prawo pracy

- bezpieczeństwo i higiena pracy

- bezpieczeństwo pożarowe

- przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

- prawo cywilne

- prawo konsumenckie

- prawo zamówień publicznych

- prawo samorządowe

- finanse publiczne

- prawo zamówień publicznych

- prawo działalności gospodarczej

- przedsiębiorczość i biznes plany

- bezpieczeństwo informacji

- ochrona danych osobowych