Przeskocz do treści

RODO

Realizujemy warsztaty, szkolenia i prelekcje na temat ochrony danych osobowych. Warsztaty i szkolenia 3, 8, 16 i 32 godzinne w zależności od zapotrzebowania w firmie/instytucji.

Oferujemy pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych - wieloletnie doświadczenie w różnych instytucjach: oświata, medycyna, sądy, samorządy i ich jednostki, firmy prywatne, przedsiębiorstwa produkcyjne.

Dostosowujemy firmy do wdrożenia RODO. Opracowanie dokumentacji wyceniamy w zależności od zakresu zlecenia:

- opracowanie kompletu dokumentów związanych z dostosowaniem do RODO – 300,00 - 2500,00 zł

- pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych – 300,00 - 2500,00 zł

Opracowujemy dokumenty:

- Polityka bezpieczeństwa

- Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

- Analiza ryzyka

- Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

- wzory dokumentów niezbędnych do właściwej ochrony danych osobowych, również RODO

- procedury przetwarzania danych osobowych

- zgłoszenie do UODO

Oferujemy przedsiębiorcom, firmom i organizacjom pozarządowym stałe lub jednorazowe merytoryczne wsparcie dla Administratorów Danych Osobowych oraz Inspektorów Danych Osobowych.

W ramach usługi proponujemy:

- organizację jednorazowych szkoleń dla pracowników

- dostosowania podmiotu do RODO

- stały dostęp do specjalistycznej wiedzy

- kompleksową pomoc w procesach przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych

- przeprowadzanie regularnych audytów oraz oceny zgodności ochrony danych osobowych z przepisami prawa oraz stanem faktycznym

- wsparcie przy prowadzeniu aktualnego rejestru czynności przetwarzania oraz bieżąca aktualizacja wniosków rejestracyjnych do UODO

- pomoc związaną z prowadzeniem dokumentacji ochrony danych osobowych

- wsparcie podczas prowadzenia korespondencji z UODO

- udzielanie konsultacji oraz sporządzanie opinii w zakresie ochrony danych osobowych

Stosujemy indywidualne podejście do klienta. Posiadamy szeroki zakres wiedzy poparty kilkunastoletnią praktyką w obszarze ochrony danych osobowych w ngo, w samorządzie oraz w biznesie. Wdrażamy dokumentację i procesy, zajmujemy się bezpieczeństwem informacji, audytami i ochroną informacji niejawnych.

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów.