Przeskocz do treści

Przedsiębiorczość

Własna działalność gospodarcza to często możliwość spełniania marzeń, pasji i zarabiania środków finansowych na ich realizację.

Aby zrealizować marzenia niezbędny jest biznes plan, czyli rozpisany krok po kroku plan działań, poparty analizą finansową i budżetem.

Praktyczna wiedza, zdobyta podczas prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia spółek i doradztwa dla innych podmiotów, poparta wiedzą zdobytą na studiach, kursach i certyfikowanych szkoleniach pozwala skutecznie pomagać w planowaniu, zakładaniu, prowadzeniu i rozliczaniu własnych firm.

Proponujemy:

- szkolenia w zakresie zakładania własnej firmy

- wsparcie przy tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej

- pisanie wniosków kredytowych, dotacji unijnych i pożyczek z różnych źródeł

- pisanie projektów na rozwój firmy

- pozyskiwanie środków na innowacyjność

- wstępną analizę kontrolną wniosku unijnego

- opracowanie studium wykonalności projektu

- warsztaty "ABC przedsiębiorczości"

- wsparcie składania ofert w zakresie zamówień publicznych

- opracowanie ofert w odpowiedzi na zamówienia publiczne

- partnerstwo publiczno - prywatne

- zarządzanie projektami (PRINCE, IPMA)