Przeskocz do treści

Niszczenie dokumentów

Oferujemy niszczenie dokumentów stosując procedury określone polskimi normami i spełniające stopnie bezpieczeństwa z zachowaniem III stopnia tajności zgodnie z normą DIN 66399.

Wszelkie czynności z dokumentami wykonują wyłącznie osoby upoważnione i zobowiązane do zachowania tajemnicy. Po wykonaniu usługi wystawiamy certyfikat zniszczenia.

Oferujemy również stałą obsługę firm w zakresie odbioru i niszczenia dokumentów. Proponujemy wstawienie odpowiednich do ilości dokumentów pojemników, które będą stale opróżniane i niszczone przy zachowania reżimu bezpieczeństwa w naszej firmie.

Gwarantujemy profesjonalne i bezpieczne niszczenie dokumentów przy użyciu maszyn przemysłowych niszczących papier oraz bezpieczny transport dokumentów do miejsca niszczenia.