Przeskocz do treści

NGO

Szkolenia dla organizacji pozarządowych

Od wielu latdziałamy we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jest to ważny aspekt naszej działalności. Prowadzimy szkolenia, piszemy wnioski, koordynujemy i rozliczamy projekty oraz organizujemy różne spotkania, wyjazdy i inne działania

- funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej

- funkcjonowanie organizacji pozarządowych

- marketing, w tym media społecznościowe

- zarządzanie organizacją pozarządową

- przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy

- instrukcja zarządzania systemem informatycznym

- polityka bezpieczeństwa

- obsługa prawna i kancelaryjna

- pozyskiwanie środków unijnych, samorządowych oraz od sponsorów prywatnych

- szkolenia bhp dla wolontariuszy

- tworzenie strategii, planów i innych dokumentów

- audyt organizacji

- edukacja osób starszych

- szkolenia kompetencji cyfrowych i pozyskiwanie sprzętu cyfrowego