Przeskocz do treści

Mobbing

Mobbing, dyskryminacja, molestowanie,w tym molestowanie seksualne są zjawiskami częstymi, aczkolwiek trudnymi do udowodnienia.

Odpowiedzialność za przeciwdziałanie tym zjawiskom spoczywa na pracodawcy.

Oferujemy szkolenia w zakresie przecidziałania mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu, w tym molestowaniu seksualnemu, zarówno dla pracowników, jak i osób zarządzających firmą.

Opracowujemy dokumenty i prowadzimy doradztwo w zakresie opracowania:

- polityki antymobbingowej,

- polityki antydyskryminacyjnej,

- ankiety sprawdzające, czy w zakładzie pracy pojawiają się działania niepożądane,

- pisanie pozwów w sprawie mobbingu, dyskryminacji i molestowania.