Przeskocz do treści

Koordynacja projektów

- Kształcenie kadr najlepszą modernizacją samorządów - ze środków PO KL - Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

- Kolorowy Punkt przedszkolny szansą dla dzieci z terenów wiejskich - w ramach PO KL - Lokalna Organizacja Turystyczna Brama na bagna

- Działaj Lokalnie - w ramach środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności - Lokalna Grupa Działania Brama na bagna

- współpraca przy realizacji projektów unijnych i ze środków grantodawców