Przeskocz do treści

Dokumenty

Na zlecenie zajmujemy się opracowywaniem dokumentów planistycznych dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i biznesu

- polityka bezpieczeństwa danych osobowych

- polityka antymobbingowa i antydyskryminacyjna

- instrukcja zarządzania systemem informatycznym

- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

- plany gospodarki niskoemisyjnej

- plany rozwoju

- analizy i raporty

- strategie

- biznes plany

- statuty i inne dokumenty programowe