Przeskocz do treści

BHP

Oferujemy kompleksową obsługę firm i instytucji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

-pełnienie służby BHP dla pracodawców,

- szkolenia wstępne i okresowe,

- kursy bhp, w tym dla służby BHP,

- szkolenia z zakresu ppoż.,

- szkolenia w zakresie ochrony środowiska,

- usługi w zakresie wynikającym z wymogów prawa pracy, przepisów przeciwpożarowych, ochrony środowiska i innych obowiązujących przepisów prawa.

Świadczymy również usługi:

- opracowywanie i aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

- pomiary czynników niebezpiecznych i szkodliwych w środowisku pracy.

Współpracujemy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

- LGD Brama na bagna

- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe DĄBIE Sp. z o.o.

- Szpital Giżycki sp. z o.o.

Szpital Powiatowy im. Bł. Marty Wieckiej w Bochni

- Szpital w Proszowicach - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

- Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy w Lądku-Zdroju

- ZOZ Warszawa Wola

- Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

- Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o. o.

- Spółdzielnia Socjalna Jachtdruk

- Szkoła Podstawowa Racławice

- Przedszkole Słoneczko Racławice

- Przedszkole Słoneczko Wadowice

- Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

- Gmina Gowarczów

- Starostwo Powiatowe w Rypinie

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

- 43. WOG Świętoszów

- 26. WOG Zegrze

- 2. RBLog Warszawa Rembertów

- KW Policji w Katowicach

- Danwood S.A.

- prywatni przedsiębiorcy

Pamiętajcie, że wolontariusze i pracownicy organizacji pozarządowych powinni być przeszkoleni w zakresie bhp.

Współpracujemy z organizatorami Festiwalu Rock na bagnie w tym zakresie. Polecamy innym. Oferta zawsze do domówienia, zgłoś się, a wspólnie ustalimy warunki.

Ceny usług ustalane są indywidualnie do zakresu i potrzeb Klienta. Podane ceny stanowią informację handlową i nie mogą być uznawane za ofertę w rozumieniu art. 66, ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).

Cennik szkoleń BHP:

Rodzaj usługi Cena netto
Szkolenie BHP pracowników i wolontariuszy – instruktaż ogólny od 10 zł za osobę
Szkolenie okresowe BHP pracodawców i kierujących pracownikami od 90 zł za osobę
Szkolenie okresowe BHP pracowników administracyjno-biurowych, personelu medycznego, stanowisk gospodarczych od 20 zł za osobę
Opracowanie oceny ryzyka zawodowego od 30 zł/stanowisko
Opracowanie instrukcji stanowiskowych od 30 zł za sztukę
Wizyta kontrolna zakładu pracy lub jednostki do 100 zł
Udział w pracach zespołu powypadkowego do 300 zł
Opracowanie programu szkolenia (instr. stanowiskowy) do 120 zł
Instrukcje bhp od 30 zł za sztukę
Stała obsługa  BHP zakładów pracy od 249 zł za miesiąc
Rejestr wypadków 20 zł
Rejestr zachorowań na choroby zawodowe 20 zł
Szkolenie z zarządzania od 30 zł za osobę
Szkolenie z zarządzania ryzykiem zawodowym od 30 zł za osobę
Opracowanie tabeli przydziału odzieży 100 zł
Opracowanie dokumentacji pracowniczej (osoba) od 20 zł za osobę

Ceny brutto, podlegają negocjacjom w zależności od ilości pracowników oraz dojazdu