Przeskocz do treści

Polityka Prywatności

Witam na stronach PromykConsulto!

W pierwszej kolejności zobowiązany jestem zgodnie z wymaganiami prawnymi do przekazania informacji, że niniejsza strona (www.promykconsulto.pl) i jej podstrony wykorzystują pliki typu "cookies" w celach ułatwienia korzystania z niej, jak również rejestracji danych statystycznych. Korzystając z niniejszej strony i podstron wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie tych plików. Jeśli jednak nie zgadzasz się na ich wykorzystanie, bardzo proszę o opuszczenie niniejszej strony.
Mam jednak nadzieję, że korzystanie z niej nie będzie sprawiało Ci żadnej trudności. Będę się cieszyć, jeśli zagadnienia zawarte tutaj okażą się tymi, których szukasz i będą one sposobem do uzyskania odpowiedzi na Twoje potrzeby i oczekiwania. Zachęcam Cię do zapoznania się z pełną ofertą firmy Promyk Consulto, jak również z innymi informacjami związanymi z prowadzoną przez nas działalnością.
Jeśli nie znalazłeś tego, czego szukałeś, skontaktuj się z nami. Dzięki temu, iż współpracuję z wieloma innymi organizacjami i specjalistami, być może będziemy w stanie Ci pomóc, dzięki czemu oszczędzisz czas na poszukiwania i ograniczysz ryzyko związane z wyborem wykonawcy lub dostawcy.
Gdybyś chciał się podzielić ze mną swoją opinią na temat niniejszej strony i zamieszczonych na nich zasobów informacyjnych, napisz do mnie. Z przyjemnością poznam Twoje zdanie i podejmę niezbędne i adekwatne działania doskonalące.
Pamiętaj, iż na wszelkie zapytania staram się odpowiadać niezwłocznie, najszybciej jak mogę.

Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. Chcemy wyjaśnić, co w praktyce oznacza RODO (czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) w kontekście korzystania przez Ciebie z naszych usług. Poniżej znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.

W związku z tą informacją nie musisz podejmować żadnego działania.

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla mnie co najmniej tak ważne, jak szybkie i wygodne działanie usług, które Ci oferuję. Dziękuję, że jesteś ze mną!

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od nas i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.promykconsulto.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest: firma Promyk Consulto Paweł Pogorzelski z siedzibą w Zawadach (16-075) przy ul. Akacjowej 24, wpisana do CEiDG, NIP 723-113-98-71, REGON 450028091 (dalej „Promyk Consulto”) – operator internetowej platformy dostępnej pod adresem www.promykconsulto.pl (dalej „Platforma PromykConsulto”).

Twoje dane Promyk Consulto przetwarza w celu:

- realizacji umowy o świadczenie usług określonych umową (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i ust. 3 RODO) np.: dla celów podatkowych i rachunkowych,

- obsługi reklamacji w przypadku, gdy Użytkownik złoży taką reklamację,

- realizacji prawnie uzasadnionych interesów Promyk Consulto (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO): marketingu produktów lub usług własnych,

- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

- na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, np. na dostarczanie przez Promyk Consulto newslettera (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) .

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do:

- posprzedażowej obsługi (np. obsługi reklamacji lub aktualizacji);

- zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;

- wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

- czasu cofnięcia zgody.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będę przechowywać dane przez okres, w którym firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne (np. ważność zaświadczeń w zakresie BHP).

Wymagam podania przez Ciebie danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, kontaktować się z tobą w sprawach dotyczących realizacji umowy, a tym samym świadczyć Ci usługę:

- imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu (w przypadku korzystania przez Ciebie z usługi jako osoba fizyczna) lub

- imię, nazwisko lub nazwa i adres firmy, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu (w przypadku skorzystania przez Ciebie z usługi jako osoba prawna).

Podanie danych jest dobrowolne, ale wymagane. Jeśli nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będę mógł zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług firmy Promyk Consulto.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Promyk Consulto lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Twoje dane osobowe udostępniam stronom umowy oraz podmiotom wspierającym mnie w świadczeniu usług technicznych m.in. hostingowych (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, wspierającym promocję ofert, współpracującym w ramach kampanii marketingowych, ale jedynie na podstawie umowy powierzenia. Mogę przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Przekazuję Twoje dane również podmiotom współpracującym w realizacji prawnie nałożonych na mnie obowiązku, np. Urząd Skarbowy.

Przechowuję Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej lub w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w  związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Nie przekazuję Twoich danych do państw spoza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Nie przetwarzam Twoich danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa, nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika przez Paweł Pogorzelski Promyk Consulto z siedzibą przy ul. Akacjowej 24, 16-075 Zawady, NIP 723-113-98-71, REGON 450028091.
§ 1 Definicje
1. Administrator – Promyk Consulto Paweł Pogorzelski z siedzibą przy ul. Akacjowej 24, 16-075 Zawady, NIP 723-113-98-71, REGON 450028091, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3. Cookies Administratora – Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne – Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis – stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie www.promykconsulto.pl.
6. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
7. Użytkownik – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

§ 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Serwisu, a w szczególności do:
a. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
b. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik.
2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
a. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
3. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego oraz w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.
§ 4 Określenie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików Cookies:
- przeglądarka Internet Explorer;
- przeglądarka Mozilla Firefox;
- przeglądarka Chrome;
- przeglądarka Safari;
- przeglądarka Opera;
- przeglądarki na Mac.
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Facebook

Dysponujemy profilem w portalu Facebook. Administratorem jest Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebook dysponuje certyfikatem zgodnie z EU-US Privacy Shield.

Ustawienia dotyczące reklam możesz samodzielnie dostosować na swoim koncie użytkownika. Kliknij poniższy link i zaloguj się:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Szczegółowe informacje można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności Facebooka:
https://www.facebook.com/about/privacy/

Jak się ze mną skontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? Napisz do mnie osobiście (nie mam obowiązku wyznaczać Inspektora danych osobowych, choć sam nim jestem w wielu firmach), korzystając ze wskazanych poniżej moich danych kontaktowych:

- adres e-mail: inspectordanychosobowych@gmail.com,

- adres pocztowy: Promyk Consulto Paweł Pogorzelski, ul. Akacjowa 24, 16-075 Zawady.