Przeskocz do treści

Minister Klimatu, jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłasza I nabór wniosków o dofinansowanie projektów bilateralnych finansowanych ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na kwotę 150 000 euro, tj. 646 702,50 zł [1].

https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow

Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, działając jako Operator Programu „Sprawy wewnętrzne” w ramach Funduszy Norweskich/Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców.

Spotkanie odbędzie się 14 stycznia 2020 r. w siedzibie MSWiA przy ul. S. Batorego 5, wejście przez Biuro Przepustek, ul. Rakowiecka 2A. Rejestracja uczestników będzie trwała od 9:30 do 10:00. Proszę o przybycie ok. 20 min. wcześniej, ze względu na procedury związane z bezpieczeństwem obowiązujące w Ministerstwie. Zgodnie ze wstępną agendą pierwsza część spotkania (10:00 – 12:30) będzie obejmowała przedstawienie procesu oceny projektów, wraz z kryteriami oceny (formalnymi i merytorycznymi) oraz omówienie arkusza wniosku aplikacyjnego. Druga część spotkania (13:00 – 15:00) będzie dotyczyła kwestii przepływów finansowych w projekcie.

Zgłoszenia uczestnictwa maksymalnie dwóch przedstawicieli Państwa instytucji można dokonać drogą mailową na adres fundusze.kontakt@mswia.gov.pl najpóźniej do dnia 10 stycznia 2020 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o przybycie wyłącznie gości, którzy otrzymali potwierdzenie uczestnictwa od organizatora.

Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina o zasadach zgodnego w prawem publikowania wizerunku osób fizycznych, a zwłaszcza dzieci. Publikowanie wizerunku jest uregulowane w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlega też oczywiście przepisom o ochronie danych osobowych (RODO). Nie ma żadnego przepisu, który uzależnia legalność publikowania wizerunku osoby bez jej zgody od liczby osób występujących na danym zdjęciu (często słyszę, że jeśli na zdjęciu są 3/5 osoby, nie jest konieczne uzyskanie ich zgody na opublikowanie zdjęcia). Art 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych mówi, iż zgoda osoby widniejącej na zdjęciu nie jest konieczna w przypadku „osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”. Nie ma więc znaczenia liczba osób uwidocznionych na zdjęciu, ale raczej charakter zdjęcia. Niezależnie od przepisów prawa autorskiego, wizerunek jest też daną osobową chronioną przepisami RODO, zatem jego przetwarzanie będzie się wiązało ze spełnieniem wynikających z RODO obowiązków - koniecznością posiadania podstawy prawnej do przetwarzania (najcześciej będzie to zgoda danej osoby), spełnienia obowiązku informacyjnego wobec tej osoby, oraz oczywiście zadbania o bezpieczeństwo danych. PUODO uczula zwłaszcza na zakres pozyskiwanej zgody na przetwarzanie wizerunku: zgoda „nie może być ona ogólna, lecz precyzyjnie określać, jakie dane i w jakim celu mają zostać udostępnione w konkretnym przypadku". Osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Administrator ma zaś obowiązek poinformowania osoby, której dane dotyczą, o tym prawie zanim wyrazi ona zgodę. Należy również pamiętać, że wycofanie zgody musi być równie łatwe, jak jej wyrażenie”. Administratorzy danych często wykorzystują zdjęcia, na których widnieją ich podopieczni do promocji działań czy pozyskiwania środków, muszą jednak pamiętać, że jakkolwiek szczytne cele nie zwalniają ich z obowiązku przetwarzania wizerunków podopiecznych zgodnie z prawem.

W każdej chwili zapraszamy do współpracy w zakresie przetwarzania danych osobowych w całej rozciągłości RODO.

Od początku 2020 roku część podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą będzie zobowiązana do zarejestrowania się w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO).

Brak rejestracji może skutkować wysokimi karami oraz dodatkowymi utrudnieniami w prowadzaniu działalności (tj. brak możliwości przekazywania odbiorcy odpadów/wyrobów wraz z odpadami).

Obowiązek rejestracji może dotyczyć w szczególności wprowadzających do obrotu mi.in.:

- opakowania,

- produkty w opakowaniach,

- oleje, smary,

- baterie, sprzęt elektroniczny,

- samochody, opony.

Więcej: https://bdo.mos.gov.pl/

Rozliczenie roczne PIT, każdy rodzaj. Ulga prorodzinna, internet, dojazdy, zakup mieszkaniowy.

Oferuję pomoc przy wypełnianiu zeznań podatkowych do polskich US. Możliwa wysyłka skanów dokumentów drogą mailową oraz otrzymania wypełnionych formularzy PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 w formie pdf.
Na życzenie mogę również wysłać deklarację elektronicznie i przesłać kopię wraz z UPO.
Wystawiam faktury za usługę.