Przeskocz do treści

Rozliczenie roczne PIT, każdy rodzaj. Ulga prorodzinna, internet, dojazdy, zakup mieszkaniowy.

Oferuję pomoc przy wypełnianiu zeznań podatkowych do polskich US. Możliwa wysyłka skanów dokumentów drogą mailową oraz otrzymania wypełnionych formularzy PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 w formie pdf.
Na życzenie mogę również wysłać deklarację elektronicznie i przesłać kopię wraz z UPO.
Wystawiam faktury za usługę.

Znaczna część chorób układu mięśniowo-szkieletowego dotyczy pracowników biurowych, a nie tylko zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Szkolenie okresowe w dziedzinie bhp to również wiedza na temat obowiązków i uprawnień pracowniczych, w tym także związanych z rodzicielstwem, podczas szkoleń wzbudza to duże zainteresowanie. Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej przydatne nie tylko w pracy, ale również w życiu prywatnym. Czytaj dalej... "Koniec okresowych szkoleń BHP w biurach"

Nabór na zakładanie firm. 23000 zł dotacji w Twoim zasięgu. Białystok, Łomża, powiaty: białostocki, wysokomazowiecki, zambrowski, łomżyński, kolneński. Napiszę skuteczny biznesplan i przeprowadzę przez pierwszy rok działalności.

http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/156786

Szczegóły w kontakcie osobistym.