Realizujemy warsztaty, szkolenia i prelekcje na temat ochrony danych osobowych. Warsztaty i szkolenia 8, 16 i 32 godzinne w zależności od zapotrzebowania w firmie.

Dostosowujemy firmy do wdrożenia RODO. Opracowanie dokumentacji wyceniamy w zależności od zakresu zlecenia:

- opracowanie kompletu dokumentów związanych z dostosowaniem do RODO – 300,00 - 1500,00 zł

- pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji – 250,00 - 1500,00 zł

- pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych – 300,00 - 2500,00 zł

W zależności od potrzeb i zakresu działalności podmiotu opracowujemy dokumenty:

- Polityka bezpieczeństwa

- Instrukcję zarządzania systemem informatycznym

- Analiza ryzyka

- Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

- wzory dokumentów niezbędnych do właściwej ochrony danych osobowych, rónież RODO

- zgłoszenie do GIODO/UODO

Oferujemy przedsiębiorcom, firmom i organizacjom pozarządowym stałe lub jednorazowe merytoryczne wsparcie dla Administratorów Danych Osobowych oraz Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (od 25 maja 2018 r. Inspektora Danych Osobowych).

W ramach usługi proponujemy:

- organizację jednorazowych szkoleń dla pracowników

- dostosowania podmiotu do RODO

- stały dostęp do specjalistycznej wiedzy

- kompleksową pomoc w procesach przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

- przeprowadzanie regularnych audytów oraz oceny zgodności ochrony danych osobowych z przepisami prawa oraz stanem faktycznym

- wsparcie przy prowadzeniu aktualnego rejestru zbiorów danych osobowych oraz bieżąca aktualizacja wniosków rejestracyjnych do GIODO

- pomoc związaną z prowadzeniem dokumentacji ochrony danych osobowych

- wsparcie podczas prowadzenia korespondencji z GIODO

- udzielanie konsultacji oraz sporządzanie opinii w zakresie ochrony danych osobowych

Stosujemy indywidualne podejście do klienta. Posiadamy szeroki zakres wiedzy poparty kilkunastoletnią praktyką w obszarze ochrony danych osobowych w ngo, w samorządzie oraz w biznesie. Wdrażamy dokumentację i procesy, zajmujemy się bezpieczeństwem informacji, audytami i ochroną informacji niejawnych.

Zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia szczegółów.