Oferujemy kompleksową obsługę firm i instytucji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

- szkolenia wstępne i okresowe,

- kursy bhp,

- szkolenia z zakresu ppoż.,

- szkolenia w zakresie ochrony środowiska,

- usługi w zakresie wynikającym z wymogów prawa pracy, przepisów przeciwpożarowych, ochrony środowiska i innych obowiązujących przepisów prawa.

Świadczymy również usługi:

- opracowywanie i aktualizacja Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

- pomiary czynników niebezpiecznych i szkodliwych w środowisku pracy.

Pomiarów dokonujemy zgodnie z obowiązującymi normami oraz metodami referencyjnymi określonymi polskimi normami. Pomiary czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku pracy:
- hałas komunalny(pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej),
- hałas pochodzący od instalacji i urządzeń,
- hałas komunikacyjny,
- hałas infradźwiękowy,
- drgania o działaniu miejscowym i ogólnym na organizm człowieka,
- oświetlenie,
- zapylenie,
- stężenie tlenku węgla, tlenku azotu, dwutlenku azotu, amoniaku, siarkowodoru,
- pobieranie próbek do oznaczania czynników chemicznych,
- mikroklimat gorący, umiarkowany, zimny,
- wydatek energetyczny,
- natężenie pola elektromagnetycznego,
- oświetlenie awaryjne.

Współpracujemy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

- LGD Brama na bagna

- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe DĄBIE Sp. z o.o.

- Szpital Giżycki sp. z o.o.

Szpital Powiatowy im. Bł. Marty Wieckiej w Bochni

- Szpital w Proszowicach - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

- Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy w Lądku-Zdroju

- ZOZ Warszawa Wola

- Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

- Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o. o.

- Spółdzielnia Socjalna Jachtdruk

- Szkoła Podstawowa Racławice

- Przedszkole Słoneczko Racławice

- Przedszkole Słoneczko Wadowice

- Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

- Gmina Gowarczów

- Starostwo Powiatowe w Rypinie

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

- 43. WOG Świętoszów

- 26. WOG Zegrze

- 2. RBLog Warszawa Rembertów

- KW Policji w Katowicach

- Danwood S.A.

- prywatni przedsiębiorcy

Obsługa instytucji w zakresie pełnienie służby bezpieczeństwa i higieny pracy:

- Centrum Projektów Polska Cyfrowa Warszawa

- Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. Czarna Białostocka

- Centrum Kształcenia Ustawicznego Białystok

- Starostwo Powiatowe w Kętrzynie i jego jednostki organizacyjne

 CoolThumbs up

Pamiętajcie, że wolontariusze i pracownicy organizacji pozarządowych powinni być przeszkoleni w zakresie bhp.

Współpracujemy z organizatorami Festiwalu Rock na bagnie w tym zakresie. Polecamy innym. Oferta zawsze do domówienia, zgłoś się, a wspólnie ustalimy warunki.

Ceny usług ustalane są indywidualnie do zakresu i potrzeb Klienta. Podane ceny stanowią informację handlową i nie mogą być uznawane za ofertę w rozumieniu art. 66, ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).

Cennik szkoleń BHP:

Rodzaj usługi

Cena netto

Szkolenie BHP pracowników i wolontariuszy – instruktaż ogólny

od 10 zł za osobę

Szkolenie okresowe BHP pracodawców i kierujących pracownikami

od 90 zł za osobę

Szkolenie okresowe BHP pracowników administracyjno-biurowych, personelu medycznego, stanowisk gospodarczych

od 20 zł za osobę

Opracowanie oceny ryzyka zawodowego

od 30 zł/stanowisko

Opracowanie instrukcji stanowiskowych

od 30 zł za sztukę

Wizyta kontrolna zakładu pracy lub jednostki

do 100 zł

Udział w pracach zespołu powypadkowego

do 300 zł

Opracowanie programu szkolenia (instr. stanowiskowy)

do 120 zł

Instrukcje bhp

od 30 zł za sztukę

Stała obsługa  BHP zakładów pracy

od 249 zł za miesiąc

Rejestr wypadków

20 zł

Rejestr zachorowań na choroby zawodowe

20 zł

Szkolenie z zarządzania

od 30 zł za osobę

Szkolenie z zarządzania ryzykiem zawodowym

od 30 zł za osobę

Opracowanie tabeli przydziału odzieży

100 zł

Opracowanie dokumentacji pracowniczej (osoba)

od 20 zł za osobę

 Ceny brutto, podlegają negocjacjom w zależności od ilości pracowników oraz dojazdu