Przeskocz do treści

Ochrona sygnalistów

17 grudnia 2021 roku minął nadal nie mamy ustawy. A przecież wszystkie kraje członkowskie, w tym Polska, mają obowiązek implementacji unijnej Dyrektywy o ochronie sygnalistów. Pracodawcy muszą przygotować i wdrożyć nowe obowiązki.

Założeniem Dyrektywy o ochronie sygnalistów jest stworzenie skutecznych kanałów informowania o naruszeniach unijnego prawa w obrębie danej organizacji. Osoby dokonujące takich zgłoszeń na gruncie Dyrektywy nazywane są sygnalistami. Sygnaliści muszą mieć zapewnione bezpieczeństwo w związku z sygnalizowaniem nieprawidłowości.

Oferujemy pracodawcom pomoc w zakresie wdrożenia przepisów unijnej Dyrektywy o ochronie sygnalistów.

1. Przegląd obowiązującej w podmiocie dokumentacji – 500,00 zł netto

2. Wdrożenie systemu sygnalizacji – procedur i kanałów zgłoszeń – 1000,00 zł netto

  • Opracowanie procedury na potrzeby przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych
  • Aktualizacja dotychczasowych dokumentów wewnętrznych
  • Opracowanie i wdrożenie kanałów przyjmowania zgłoszeń

3. Obsługa przyjmowania i wstępnej weryfikacji zgłoszeń oraz przygotowania do rozpatrywania – 500,00 zł netto/miesięcznie

4.  Przeprowadzenie szkolenia stacjonarnego/on-line – 500,00 zł netto za grupę 50 osób

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.