Przeskocz do treści

Wpis do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO)

Od początku 2020 roku część podmiotów prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą będzie zobowiązana do zarejestrowania się w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO).

Brak rejestracji może skutkować wysokimi karami oraz dodatkowymi utrudnieniami w prowadzaniu działalności (tj. brak możliwości przekazywania odbiorcy odpadów/wyrobów wraz z odpadami).

Obowiązek rejestracji może dotyczyć w szczególności wprowadzających do obrotu mi.in.:

- opakowania,

- produkty w opakowaniach,

- oleje, smary,

- baterie, sprzęt elektroniczny,

- samochody, opony.

Więcej: https://bdo.mos.gov.pl/