Przeskocz do treści

Publikacja wizerunku, a RODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina o zasadach zgodnego w prawem publikowania wizerunku osób fizycznych, a zwłaszcza dzieci. Publikowanie wizerunku jest uregulowane w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlega też oczywiście przepisom o ochronie danych osobowych (RODO). Nie ma żadnego przepisu, który uzależnia legalność publikowania wizerunku osoby bez jej zgody od liczby osób występujących na danym zdjęciu (często słyszę, że jeśli na zdjęciu są 3/5 osoby, nie jest konieczne uzyskanie ich zgody na opublikowanie zdjęcia). Art 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych mówi, iż zgoda osoby widniejącej na zdjęciu nie jest konieczna w przypadku „osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza”. Nie ma więc znaczenia liczba osób uwidocznionych na zdjęciu, ale raczej charakter zdjęcia. Niezależnie od przepisów prawa autorskiego, wizerunek jest też daną osobową chronioną przepisami RODO, zatem jego przetwarzanie będzie się wiązało ze spełnieniem wynikających z RODO obowiązków - koniecznością posiadania podstawy prawnej do przetwarzania (najcześciej będzie to zgoda danej osoby), spełnienia obowiązku informacyjnego wobec tej osoby, oraz oczywiście zadbania o bezpieczeństwo danych. PUODO uczula zwłaszcza na zakres pozyskiwanej zgody na przetwarzanie wizerunku: zgoda „nie może być ona ogólna, lecz precyzyjnie określać, jakie dane i w jakim celu mają zostać udostępnione w konkretnym przypadku". Osoba której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Administrator ma zaś obowiązek poinformowania osoby, której dane dotyczą, o tym prawie zanim wyrazi ona zgodę. Należy również pamiętać, że wycofanie zgody musi być równie łatwe, jak jej wyrażenie”. Administratorzy danych często wykorzystują zdjęcia, na których widnieją ich podopieczni do promocji działań czy pozyskiwania środków, muszą jednak pamiętać, że jakkolwiek szczytne cele nie zwalniają ich z obowiązku przetwarzania wizerunków podopiecznych zgodnie z prawem.

W każdej chwili zapraszamy do współpracy w zakresie przetwarzania danych osobowych w całej rozciągłości RODO.