Przeskocz do treści

Szkolenia z RODO

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych czyli RODO nie jest takie straszne, jak je malują. Zapraszamy na szkolenia w tym zakresie.
RODO wprowadza zmiany w zakresie przetwarzania danych osobowych. Administratorzy danych będą zobligowani do realizowania nowych obowiązków, a właścicielom danych nadane zostaną dodatkowe uprawnienia. W efekcie powstanie konieczność wprowadzenia szeregu modyfikacji zarówno w obszarze organizacyjnym, jak i technicznym. Co istotne, w wielu istotnych aspektach RODO odchodzi od rozwiązań przyjmowanych dotychczas na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów, a więc również polskiej Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Czas Tematyka Wprowadzenie do ochrony danych osobowych wg RODO
    9.00-9.30 Przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych
  9.30-10.00 Wyjaśnienie głównych pojęć dotyczących ochrony danych osobowych
10.00-10.30 Obowiązki Administratora danych
10.30-10.45 Przerwa kawowa
10.45-11.15 Zasady i warunki przetwarzania danych osobowych
11.15-11.45

Prawa osób, których dane dotyczą

11.45-12.15 Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
12.15-12.45 Przerwa na lunch
12.45-13.15 Rola i zadania Inspektora Ochrony Danych (dawniej: ABI)
13.15-13.45 Zabezpieczanie danych osobowych
13.45-14.15 Sankcje za niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych
14.15-14.30 Zakończenie i rozdanie certyfikatów

Harmonogram szkoleń:

19 marca - StalowaWola - 380 zł, 2 osoba z tej samej instytucji 300,00 zł

20 marca - Suwałki - Park Naukowo-Technologiczny - limit wyczerpany, wkrótce nowy termin

21 marca - Olsztyn - Villa Pallas - szczegóły pawelzawady@wp.pl

23 marca - Gdańsk - Hotel Novotel - szczegóły pawelzawady@wp.pl

26 marca - Białystok - Hotel Leśny - 350 zł, 2 osoba z tej samej instytucji 300,00 zł

27 marca - Kwidzyń - szczegóły pawelzawady@wp.pl

28 marca - Łomża - Restauracja Perła Piłsudskiego - 350 zł, 2 osoba z tej samej instytucji 300,00 zł

Na kwiecień kalendarz podamy w terminie późniejszym.

Formularz zgłoszeniowy

Możemy zrealizować szkolenie dla pracowników w siedzibie organizacji, w zakładzie pracy, w ciekawym miejscu na wyjeździe. Realizujemy również usługi Inspektora Danych Osobowych, opracowujemy Rejestr czynności przetwarzania. Zapraszamy do kontaktu, kalendarz wypełnia się szybko. Szczegóły w kontakcie telefonicznycm lub promykconsulto@gmail.com