Przeskocz do treści

Szanowni! Wiem, że wakacje, że urlopy, że lato i korzystać trzeba.Chciałbym podzielić się z wami dwoma wiadomościami: jeszcze nie ma wyników naborów na kursy komputerowe (to wiadomość gorsza), więc nabór trwa nadal - i to jest ta lepsza wiadomość.Zatem kto jeszcze chętny może zapisać się na kurs komputerowy (poziom zależy od potrzeb grupy). Ofertę kierujemy do osób po 50 r. życia (max. 62) bez cenzusu wykształcenia lub osób młodszych (od 25 r. ż.) z wykształceniem nie większym niż średnie.Osoby starsze będą miały zdecydowanie mniejszą szansę na uzyskanie bonu, gdyż cały projekt jest skierowany do osób aktywnych zawodowo lub takich, które chcą wrócić na ścieżkę zawodową: rolników, pracujących, bezrobotnych, ale też emerytów i rencistów. Ważne jest, by w dokumentach rekrutacyjnych właściwie umotywować chęć powrotu do pracy czy zmiany sposobu zarabiania środków na życie. Ważne jest też to, aby rekrutowani BARDZO DOKŁADNIE WYPEŁNIALI SWOJE CV, bo mamy dużą ilość poprawek.Szkolenia będą trwały 105 h, a ich poziom zależy od grupy: od podstawowych do zaawansowanych. Przewidywalny termin uruchomienia szkoleń to październik/listopad.Szkolenia prowadzone będą na laptopach, które mogą stać się własnością uczestnika po spełnieniu warunków, które zostaną określone w umowie.Rekrutując, trzeba wziąć pod uwagę miejsce, gdzie ma odbywać się szkolenie. Sala musi zmieścić min. 15 osób, a na każdą musi przypadać 4 metry kwadratowe. Może być więcej, jeśli sala będzie większa, lub może być kilka grup. Za salę możemy zapłacić albo kupić coś dla rekrutującej organizacji.Jeśli nie ma Internetu - zapewnimy dostęp mobilny.Ważne, by dokładnie wypełnić dokumenty, wszystkie kratki i pola, ZWŁASZCZA CV i uzasadnienie.Projekt będzie realizowany w ramach RPO woj. podlaskiego, dlatego dotyczy mieszkańców Podlasia.Formularze rekrutacyjne i więcej informacji: Promyk Consulto Paweł Pogorzelski, biuro@promykconsulto.pl lub 888050176 w godz. 8.00-20.00.Rekrutacja trwa do ......, ok, jak najszybciej. Najchętniej podejmiemy współpracę z organizacjami, które zajmą się szybką i sprawną rekrutacją, znajdą salę, a może i trenera z doświadczeniem?, wypełnią dokumenty, pomogą w wypełnieniu.A poza tym - wypoczywajcie z umiarem 😉

Aktualnie prowadzimy nabór na realizację warsztatów ABC przedsiębiorczości V.

Wspólnie z Fundacją Wspomagania Wsi w latach 2012–2019 i Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej przeprowadziliśmy cztery edycje projektu pt. „ABC przedsiębiorczości. Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych miast” - warsztatów na terenie całego kraju. Obecnie trwa piąta edycja projektu, będzie realizowana do 30 kwietnia 2021 roku.

Warsztaty odbędą się z zachowaniem reżimu sanitarnego, dlatego powierzchnia sali warsztatowej powinna mieć min. ilość uczestników x 4 m2 na osobę.

Jesteśmy certyfikowanymi trenerami edukacji finansowej i szukamy chętnych do realizacji takich warsztatów.Istnieje możliwość realizacji warsztatów on-line poprzez platformę Zoom.

W ich trakcie odbędą się 18godzinne warsztaty, trwające minimum trzy dni, podczas których omówimy procedury związane  z uruchomieniem działalności gospodarczej oraz sposoby analizy własnych zasobów finansowych. Przećwiczymy też opracowywanie biznesplanu działalności gospodarczej. Uczestnicy będą mieli także okazję do skonsultowania z ekspertami swoich, opisanych w biznesplanach, pomysłów na firmę. Doradzimy, skąd czerpać wiedzę, która pomoże w rozpoczęciu biznesu i jak korzystać z danych pozafinansowych. Na koniec przybliżymy zagadnienia z zakresu marketingu, reklamy i nowych technologii, które mogą być przydatne w rozwoju każdej firmy.

Warsztaty są bezpłatne dla uczestników, wystarczy znaleźć grupę i salę, trenerzy dojadą na miejsce. Uczestnicy otrzymają materiały edukacyjne oraz wsparcie trenerskie przy pisaniu biznesplanów.W przypadku zainteresowania zorganizowaniem szkolenia w Państwa miejscowości, prosimy o kontakt:

- Paweł, 888050176, pawelzawady@wp.pl

- Małgosia, 533728733, malgosiapzawady@wp.pl

Wszelkie szczegóły dotyczące organizacji szkoleń ustalimy w rozmowie.

Podręcznik jest powszechnie dostępny, zapraszamy na stronę:http://edufin.pl/zapraszamy-do-pobierania-naszego-podrecznika-dla-uczestnikow-szkolen-abc-v/

Zapraszamy do rozpowszechnienia informacji.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach komputerowych. Ofertę kierujemy do osób po 50 r. życia lub osób młodszych z wykształceniem nie większym niż średnie. Osoby starsze będą miały zdecydowanie mniejszą szansę na uzyskanie bonu, gdyż cały projekt jest skierowany do osób aktywnych zawodowo lub takich, które chcą wrócić na ścieżkę zawodową: rolników, pracujących, bezrobotnych, ale też emerytów i rencistów. Ważne jest, by w dokumentach rekrutacyjnych właściwie umotywować chęć powrotu do pracy czy zmiany sposobu zarabiania środków na życie. Ważne jest też to, aby rekrutowani bardzo dokładnie wypełniali swoje CV.

Szkolenia będą trwały 105 h, a ich poziom zależy od grupy: od podstawowych do zaawansowanych. Przewidywalny termin uruchomienia szkoleń to październik/listopad.

Szkolenia prowadzone będą na laptopach, które mogą stać się własnością uczestnika po spełnieniu warunków, które zostaną określone w umowie.

Rekrutując, trzeba wziąć pod uwagę miejsce, gdzie ma odbywać się szkolenie. Sala musi zmieścić min. 15 osób, a na każdą musi przypadać 4 metry kwadratowe. Może być więcej, jeśli sala będzie większa, lub kilka grup. Za salę możemy zapłacić albo kupić coś dla rekrutującej organizacji. Jeśli nie ma Internetu - zapewnimy dostęp mobilny.

Projekt będzie realizowany w ramach RPO woj. podlaskiego, dlatego dotyczy mieszkańców Podlasia.

Formularze rekrutacyjne i więcej informacji: Promyk Consulto Paweł Pogorzelski, biuro@promykconsulto.pl lub 888050176 w godz. 8.00-20.00.

Rekrutacja trwa do piątku, 10VII. Najchętniej podejmiemy współpracę z organizacjami, które zajmą się szybką i sprawną rekrutacją.

Załącznik

Od 8 czerwca przedsiębiorcy z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF) będą mogli składać wnioski o wsparcie finansowe na dostosowania swojej działalności w czasie epidemii. Do rozdysponowania jest prawie 6 mln zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP). W środę (03.06) marszałek Artur Kosicki i członek zarządu Marek Malinowski podpisali umowę z operatorem programu, Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego (PFRR).

Więcej na stronie:

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/gospodarka/bon-antywirusowy-dla-podlaskich-przedsiebiorcow.html?fbclid=IwAR33awJT-2fEZTs9nNm56lL4Ayg5kX7w6UwrhTWLHHcfTEn2LqIuGd4Fn3A

Właśnie rusza Tarcza Finansowa dla przedsiębiorców i ich pracowników. W głównej mierze opiera się na nieoprocentowanych subwencjach finansowych, dostępnych w bankach komercyjnych i spółdzielczych, które przystąpiły do programu. Sprawdź, czy tobie i twojej firmie przysługuje.

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Mikrofirmą jest przedsiębiorstwo, które zatrudnia co najmniej jednego pracownika (niezależnie od wielkości etatu tego pracownika, np. firma zatrudniająca wyłącznie jedną osobę na 1/3 etatu będzie uznana za mikrofirmę).

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html#banki

O środki może ubiegać się każdy przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.), tj.:

  • osoba fizyczna,
  • osoba prawna,
  • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą,
  • wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej,

u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. O spadkach przeczytajcie w artykule

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=VIA-WOMP#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

W poniedziałek 27 kwietnia program Tarcza Finansowa PFR uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim wymaganym krokiem do jego uruchomienia. Po technicznym wdrożeniu ostatnich zaleceń Komisji Europejskiej przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kolejnych kilku dni. Zastrzegamy, że trwa jeszcze aktualizacja dokumentacji i niektóre znajdujące się na stronie zapisy w programie mogą ulec zmianie.

Zapoznaj się z poradnikiem dotyczącym wsparcia finansowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Tarcza Finansowa PFR jest programem rządowym, wprowadzanym w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które ucierpiały na skutek pandemii COVID-19.

Podstawą wsparcia będą środki finansowe, udostępnione na preferencyjny warunkach, które po spełnieniu warunków zawartych w programie będą w części bezzwrotne – aż do 75% otrzymanej subwencji może nie podlegać zwrotowi.

Łączna wartość wsparcia w ramach programu wynosi 75 mld zł.

  • Mikroprzedsiębiorstwa – 25 mld zł
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa – 50 mld zł

Program ma na celu udostępnienie przedsiębiorcom rekompensat finansowych w związku ze szkodami w postaci spadku obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) w wyniku pandemii COVID-19.

Udostępnione na preferencyjnych warunkach środki finansowe mają zapewnić utrzymanie poziomu zatrudnienia w firmach, płynność i stabilność finansową w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce.

https://nestbank.pl/dla-twojej-firmy/tarcza-finansowa

Zgodnie z informacjami z ZUS w nowej wersji tarczy rozszerzono wachlarz osób które mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za okres marzec-kwiecień-maj.
Osoby które dokonały wpłaty składek za marzec również mogą skorzystać ze zwolnienia, muszą przed upływem terminu opłacania składek za kwiecień złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek.
Osoby chcące złożyć dokument w wersji papierowej wypełniają wniosek RZS-P, osoby składające dokument przez PUE ZUS składają wniosek EZS-P.

Więcej informacji na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/rozliczenia-konta-i-zwroty-skladek/-/publisher/details/1/wniosek-rzs-p/ZUS-EZS-P