Przeskocz do treści

Od 8 czerwca przedsiębiorcy z terenu Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF) będą mogli składać wnioski o wsparcie finansowe na dostosowania swojej działalności w czasie epidemii. Do rozdysponowania jest prawie 6 mln zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP). W środę (03.06) marszałek Artur Kosicki i członek zarządu Marek Malinowski podpisali umowę z operatorem programu, Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego (PFRR).

Więcej na stronie:

https://www.wrotapodlasia.pl/pl/region_i_gospodarka/wiadomosci/gospodarka/bon-antywirusowy-dla-podlaskich-przedsiebiorcow.html?fbclid=IwAR33awJT-2fEZTs9nNm56lL4Ayg5kX7w6UwrhTWLHHcfTEn2LqIuGd4Fn3A

Właśnie rusza Tarcza Finansowa dla przedsiębiorców i ich pracowników. W głównej mierze opiera się na nieoprocentowanych subwencjach finansowych, dostępnych w bankach komercyjnych i spółdzielczych, które przystąpiły do programu. Sprawdź, czy tobie i twojej firmie przysługuje.

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Mikrofirmą jest przedsiębiorstwo, które zatrudnia co najmniej jednego pracownika (niezależnie od wielkości etatu tego pracownika, np. firma zatrudniająca wyłącznie jedną osobę na 1/3 etatu będzie uznana za mikrofirmę).

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html#banki

O środki może ubiegać się każdy przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.), tj.:

  • osoba fizyczna,
  • osoba prawna,
  • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą,
  • wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej,

u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. O spadkach przeczytajcie w artykule

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=VIA-WOMP#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

W poniedziałek 27 kwietnia program Tarcza Finansowa PFR uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim wymaganym krokiem do jego uruchomienia. Po technicznym wdrożeniu ostatnich zaleceń Komisji Europejskiej przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kolejnych kilku dni. Zastrzegamy, że trwa jeszcze aktualizacja dokumentacji i niektóre znajdujące się na stronie zapisy w programie mogą ulec zmianie.

Zapoznaj się z poradnikiem dotyczącym wsparcia finansowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Tarcza Finansowa PFR jest programem rządowym, wprowadzanym w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które ucierpiały na skutek pandemii COVID-19.

Podstawą wsparcia będą środki finansowe, udostępnione na preferencyjny warunkach, które po spełnieniu warunków zawartych w programie będą w części bezzwrotne – aż do 75% otrzymanej subwencji może nie podlegać zwrotowi.

Łączna wartość wsparcia w ramach programu wynosi 75 mld zł.

  • Mikroprzedsiębiorstwa – 25 mld zł
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa – 50 mld zł

Program ma na celu udostępnienie przedsiębiorcom rekompensat finansowych w związku ze szkodami w postaci spadku obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) w wyniku pandemii COVID-19.

Udostępnione na preferencyjnych warunkach środki finansowe mają zapewnić utrzymanie poziomu zatrudnienia w firmach, płynność i stabilność finansową w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce.

https://nestbank.pl/dla-twojej-firmy/tarcza-finansowa

Zgodnie z informacjami z ZUS w nowej wersji tarczy rozszerzono wachlarz osób które mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS za okres marzec-kwiecień-maj.
Osoby które dokonały wpłaty składek za marzec również mogą skorzystać ze zwolnienia, muszą przed upływem terminu opłacania składek za kwiecień złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek.
Osoby chcące złożyć dokument w wersji papierowej wypełniają wniosek RZS-P, osoby składające dokument przez PUE ZUS składają wniosek EZS-P.

Więcej informacji na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

https://www.zus.pl/wzory-formularzy/firmy/rozliczenia-konta-i-zwroty-skladek/-/publisher/details/1/wniosek-rzs-p/ZUS-EZS-P

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 15 czerwca 2020 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego). 

Wydłużenie terminu możliwe jest w związku z decyzją Komisji Europejskiej, będącą reakcją na wnioski płynące z państw członkowskich, w tym z Polski, a także z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce, która jest związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Wnioski będzie można składać również po 15 czerwca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

Obecnie trwają prace legislacyjne zmierzające do wydania stosownego rozporządzenia.

Źródło: MRiRW